VaccaCol® en Col-O-Calf kunnen worden gebruikt worden als biestvervanger direct na de geboorte van het kalf. Hierbij moet u er rekening mee houden dat 200 gram poeder overeenkomt met 1 liter biest.

Col-O-Calf is biest van de 1e melkgift in poedervorm. Dit product kunt u gebruiken om (vaarzen)biest te verrijken of om uw kalveren op te fokken.

VaccaCol® is IBR-vrije biest van de 1e melkgift. Dit product kunt u gebruiken voor de IBR-vrije opfok van uw stierkalveren.

Het poeder dient te worden opgelost in water met een temperatuur van maximaal 40 °C. Direct na het oplossen het opgeloste poeder aan het kalf verstrekken, zodat de biologisch actieve stoffen in het poeder optimaal benut worden.

Onze biestproducten zijn na productie circa 2 jaar houdbaar.